Typiska klientuppdrag

Inom vattenrätt har vi kraftverksägare, fastighetsägare som part i ansökningsmål och fiskevårdsområden som klienter. Men vi har också framgångsrikt hjälpt kommuner med avfalls- och tillsynsfrågor och mycket annat. 

För Kraftverksägare

Har du anmält dig till NAP och blivit godkänd har du nu möjlighet att miljöanpassa ditt eller dina vattenkraftverk med finansieringshjälp från Vattenkraftens Miljöfond (VMF).

För Fiskevårdsområden

Vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor, vilket kan innebära fiskvägar, minimitappningar i naturfåror och annorlunda regleringar av vattendragen.

För Sakägare

Kan du delta i domstolsprövningarna för att se till att omprövningarna mynnar ut i nya tillstånd som också gynnar dig? Framförallt ska dessa nya tillstånd inte missgynna dig i ditt fastighetsrättsliga ägande.

Kontakta

Har du frågor om våra kurser eller vill du ha juridisk hjälp inom miljörätt? Kontakta oss.