Klientuppdrag

Vi på NAP jobbar mestadels men inte enbart med vattenkraft och det har vi gjort under många år. Vi har arbetat på insidan hos myndigheter och domstolar och vi vet därför vad som krävs för en snabb och smidig process. Vi behärskar också biologiska och tekniska sakfrågor.

Vi vet därför att vi kan hjälpa dig genom att ge ett väl utvecklat underlag till stöd för ditt beslut. Vår ambition är att processen ska bli ekonomiskt stabil och förutsägbar och att slutresultatet ska bli så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt för dig.

Utbildningar

Vi ger kurser till myndigheter, organisationer och företag. Kurserna är inriktade på miljölagstiftning och tillsyn samt vad du i din roll som handläggare eller chef har för rättigheter och skyldigheter. Oavsett om du arbetar med tillsyn eller ansökningsmål; vattenrätt, livsmedel, kemikalier, miljöfarlig verksamhet, naturvård eller gruvor kan vi erbjuda dig och dina kollegor en heldagsutbildning som gör skillnad.


Typiska klientuppdrag

Hur kan vi hjälpa dig?
För kraftverksägare
Har du anmält dig till NAP och blivit godkänd har du nu möjlighet att miljöanpassa ditt eller dina vattenkraftverk med finansieringshjälp från Vattenkraftens Miljöfond (VMF).
För fiskevårdsområden
Vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor, vilket kan innebära fiskvägar, minimitappningar i naturfåror och annorlunda regleringar av vattendragen.
För sakägare
Kan du delta i domstolsprövningarna för att se till att omprövningarna mynnar ut i nya tillstånd som också gynnar dig? Framförallt ska dessa nya tillstånd inte missgynna dig i ditt fastighetsrättsliga ägande.

Aktuella utbildningar

Juridik ska vara enkelt!
För miljöinspektörer
En utbildning i juridik som är specialanpassad för just miljöinspektörer.

Utbildningen är mycket praktisk och förklarar hur miljöbalken och dess förordningar bäst används i olika konkreta tillsynssituationer. I stället för att se på miljöbalken som en teoretisk struktur av bestämmelser som man måste plugga in kommer utbildningsdagen att sortera in gällande bestämmelser på rätt platser i tillsynen. Att samma bestämmelser ibland måste tillämpas i olika sorters ärenden är en röd tråd genom hela utbildningsdagen.
För miljökonsulter
Att arbeta med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, ansökningshandling och teknisk beskrivning kräver specialkunskap i vad projektet kräver, men också en del juridik. I de allra flesta fall klarar man sig med egna juridiska kunskaper i sitt jobb som miljökonsult. Ibland måste man utnyttja annan rättslig expertis.
Den här utbildningen erbjuder: uppfräschning, fördjupning och juridisk omvärldsbevakning kring miljöprövning och upplägget är specialanpassat för dig som jobbar som miljökonsult. Utbildningens innehåll är anpassat för att underlätta dokumentframtagning som effektiviseras utan att dokumenten förlorar i juridisk skärpa.
För miljöorganisationer & enskilda engagerade i miljön
Politisk påverkan, informationsspridning och vid behov aktivism är kärnan i en miljöorganisations arbete. I grunden är det lagarna som behöver utvecklas för att samhället ska fungera på ett långsiktigt hållbart vis. Miljölagarna måste utvecklas i takt med att den vetenskapliga fronten rycker fram. Lagar som garanterar rättssäkerhet måste finnas på plats utifrån kontinuitet och beständighet.
Ett sätt att nå framåt i det ideella miljöarbetet är att utnyttja miljölagarna i mötet med företag, myndigheter och domstolar. Ju bättre man känner till hur miljöbalken och andra lagar fungerar, desto större blir sannolikheten för att man lyckas framföra argument som gör skillnad i närområdet och- eller hela samhället.
Den här utbildningen lär ut hur man gör i olika situationer!
Miljörätt med fokus på vatten
Välkomna att anmäla er till en rolig och annorlunda heldagskurs om hela miljöbalken i ett praktiskt perspektiv; tillsyn och prövning, med särskilt fokus mot vattenrätt och vattenkraft. Utbildningen är speciellt anpassad för länsstyrelsepersonal och förklarar juridiken med många praktiska exempel.
Nyhet! Telemarketing
Vi ger nu en specialutbildning för marknadsföring via telefon.

Om oss

Om klientuppdragen

Vi vill ge dig som klient, oavsett om du företräder ett fiskevårdsområde, är kraft- eller dammägare, ”granne” till blivande eller pågående verksamhet eller kanske en lokal miljöorganisation, en vederhäftig och solid hjälp. Flera decenniers erfarenhet ger dig som klient trygghet.

Om utbildningarna

Vi ger kurser till myndigheter, organisationer och företag. Kurserna är inriktade på miljölagstiftning och tillsyn samt vad du i din roll som handläggare eller chef har för rättigheter och skyldigheter. Oavsett om du arbetar med tillsyn eller ansökningsmål; vattenrätt, livsmedel, kemikalier, miljöfarlig verksamhet, naturvård eller gruvor kan vi erbjuda dig och dina kollegor en heldagsutbildning som gör skillnad.

Nuvarande Samarbeten och referenser

Forslidens kraftverk

Kalvträsk kvarn

Ebbarps kraftverk

Aareavaara FVO