Klientuppdrag


Väljer du oss som din juridiska företrädare garanterar vi att vara dedikerade uppdraget på ett professionellt och engagerat sätt.

 

Vi tar oss framför allt an dig som behöver hjälp och företrädarskap inom vattenrätt men också alla andra typer av miljöfarliga verksamheter, avfallshantering och strandskyddsärenden. Är du granne till verksamhet och vill ta vara på din rätt vänder du dig till oss. Är du verksamhetsägare som fått föreläggande finns vi till din hjälp. Vill du ta bort en gammal damm eller avveckla ditt vattenkraftverk i samband med NAP-omprövningarna för vattenkraft är vi rätt partner att utforma en ansökan.

 

Kontakta oss för en första bedömning och kvalificerade råd!

Vårt team

Margaretha Svenning

Margaretha Svenning har doktorerat i miljörätt och arbetat mer än tio år i staten inom länsstyrelse och Kammarkollegiet. Genom åren har Margaretha deltagit många hundra timmar i domstol som företrädare för olika parter. Margaretha har lång erfarenhet av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter från tillsynssidan och förstår därmed myndigheternas krav. Detta gör att hon kan erbjuda våra klienter en unik kompetens när de ansöker om åtgärder eller verksamheter. Margaretha håller också kurser för de flesta myndigheter inom miljö- och förvaltningsrätt.

Christer Borg

Christer Borg har mer än decennielång erfarenhet av de politiska turerna inom vattenkraftsdiskussionen, energisystem och elproduktion kopplat till miljöaspekter och juridiken kring detta, som ordförande och generalsekreterare i ideell organisation. Förmodligen en av de personerna med bäst helikoptervy över frågan om vattenkraft i Sverige, och han brinner för att ge korrekta råd till våra klienter.

Våra nuvarande samarbeten och referenser

Forslidens kraftverk

Kulturmiljörapport och kontrollprogram med anledning av utrivning av Forslidens kraftverk, Karl Jonsson TTT AB, Västerbotten.

Kalvträsk kvarn

Ansökan och juridiskt ombud inför utrivning av delar av Kalvträsk kvarns kraftverk, ägare Conny Nordmark m.fl., Västerbotten.

Ebbarps kraftverk

Juridiskt ombud för Mikael och Peter Andersson, avveckling av Ebbarps kraftverk, Bäljane å, Skåne.

Aareavaara FVO

Juridiskt ombud för Aareavaara FVO, Pajala, Norrbotten, deltagande som part i gruvmål.